flagflaglogo

 
 
םימסב המחלמה דגנ הדוגאה


 
 
תיתאוושה הלבט - םימס יקזנ
ונלש יטפשמה ץעויל ונפוהש תולאש -תיטפשמה הקלחמה
?היצזילגל דעב דראי דנלטוקסה לש רבעשל םימסה קלחמ דקפמ המל
םימסב המחלמל תושרל תובושת
ךלש םימסה רחוס לא הנפ - םיפסונ םיטרפל 
"םייחה תא ומצעל קפד"
"דיסא תוביסמ"
םס-לא יפ לע יזטסקא
?ןלודא םע םעה
ותומדל םיווק - יתרטשמ םזינמוה
ער פירטב לפטנ דציכ
?רטושה רמוא המו

.ונל ורפס ,הרואנ הרבסהב וא תממוקמ הלומעתב םתלקתנ םא
 

"Do you know what protons and electrons are? OK. What are they?" (Shakta)

תומחלמ קיפסמ רבכ ונל ויה יכ םימסב המחלמה דגנ הדוגאה