!!!יתובר ,תירבע


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by ןמגרא יטומ לש םירבחה April 02, 1998 at 02:19:26:

Ronit, Amir, Ori, Hila veshar hachaerim hatovim ve hatovim meod shel moti, maskimim ito legamrey baketa shel havikuach al hasafa, ve mazhirim bazot she gam hem choshvim she chayevet lehimaze derech letaksher baamud haze beivrit. kol hakavod lasafa haanglit, aval mutar leisraelim lehaamin be legalizing be ISRAEL gam im hem lo dovrey anglit. chayevet lehimaze derech !
(Nizachnu bahitarvut, nenatzeach gam et hamaavak, nachon Roy?)


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]