רוצים בנגים חופשי...ועכשיו!!!!!!1


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by trip July 06, 1998 at 18:56:31:

In Reply to: (!ךורא) בצמה לע תובשחמ המכ posted by Momo on June 21, 1998 at 21:40:26:

המצב בארץ מתדרדר
איפשר לעשות כלום יותר באופן עצמאי
למשל למה אסור לעשן גראס ?
זה לא פוגע באף אחד חוץ מבעצמי !\
אנשים מעשנים סיגריות וזה פוגע בהם
ואף אחד לא נעצר על עישון סיגריה !
זה לא ממכר ולא מזיק !
תנו לגראס לצמוח!!!!!!!!
לצחוק כל הדרך עם הבנג !!!!
-------------------------------------------------------------------

אני רוצה לדבר על הבעיה הכי גדולה שלי
המישטרה!!!
הם מנייאקים!
הם מחפסים בנרות אנשים ברחוב......
יש גם הרבה כאלו שמרביצים כי לא ניראה להם
אנחנו וכל החברים שלנו...
יושבים כל יום...
עם הגראס...
והבנגים...
יש הרבה קנטות...
לא חסר...
אבל לאט לאט ניגמרים...
כי יש קפיצות...
של הבולשת....
אני אומר שצריך להילחם לזה!!
לא לתת להם לעצור אותנו!
אני רק בן 17...
מר"ג...
שנותן את דעתו...
ודעתו כמו של מיליון איש בארץ...
אז זהו...
אמרתי מה שאני צריך...
בייFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]