Re: רוצים בנגים חופשי...ועכשיו!!!!!!1


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by ניצן קרן November 21, 1998 at 09:57:19:

In Reply to: רוצים בנגים חופשי...ועכשיו!!!!!!1 posted by trip on July 06, 1998 at 18:56:31:

: המצב בארץ מתדרדר
: איפשר לעשות כלום יותר באופן עצמאי
: למשל למה אסור לעשן גראס ?
: זה לא פוגע באף אחד חוץ מבעצמי !\
: אנשים מעשנים סיגריות וזה פוגע בהם
: ואף אחד לא נעצר על עישון סיגריה !
: זה לא ממכר ולא מזיק !
: תנו לגראס לצמוח!!!!!!!!
: לצחוק כל הדרך עם הבנג !!!!
: -------------------------------------------------------------------
:

: אני רוצה לדבר על הבעיה הכי גדולה שלי
: המישטרה!!!
: הם מנייאקים!
: הם מחפסים בנרות אנשים ברחוב......
: יש גם הרבה כאלו שמרביצים כי לא ניראה להם
: אנחנו וכל החברים שלנו...
: יושבים כל יום...
: עם הגראס...
: והבנגים...
: יש הרבה קנטות...
: לא חסר...
: אבל לאט לאט ניגמרים...
: כי יש קפיצות...
: של הבולשת....
: אני אומר שצריך להילחם לזה!!
: לא לתת להם לעצור אותנו!
: אני רק בן 17...
: מר"ג...
: שנותן את דעתו...
: ודעתו כמו של מיליון איש בארץ...
: אז זהו...
: אמרתי מה שאני צריך...
: ביי
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]