שאלה מאוד חשובה


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by ariel on April 03, 1999 at 20:21:25:

האם שימוש במריחואנה וכול ליגרום לשיתוק , עיוורון, חרשות
או נכות אחרת כלשהיא?
תענו לי בהקדם....
תודה,
אריאל


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]