הצילו!!!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]

Posted by The G-man May 22, 1999 at 12:41:40:

אני צריך מנה דחוף!!!!
שמישהו יעזור לי ,יש לי 10 שקל מה אני יכול לקנות בהם???
אני מרגיש שאני נופל .....אני חייב מנה ,אני אאאאאא!!!!!!
תעזרו לי!!!!
אאאאאאאאאההאאהה!!!!.....


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail (optional):
Subject:

Message:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Back to Board ]